Connect with us

Hi, what are you looking for?

Senior worker standing on waste water treatment unit on industrial plant

Biznes

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest wymagane?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wodnym, realizacja niektórych przedsięwzięć budowlanych musi być poprzedzona uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Kiedy jest ono wymagane?

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest wymagane?

Sytuacje wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje Prawo wodne, a dokładnie art. 389 i art. 390. Zgodnie z nimi dokument jest niezbędny w przypadku:

 • usług wodnych, do których zalicza się pobór wód podziemnych z wykorzystaniem studni, pobór wód powierzchniowych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, a także ścieków do wód lub do ziemi za pomocą urządzeń wodnych, odwodnienie wykopów budowlanych, gruntów lub budynków, retencjonowanie oraz piętrzenie wód powierzchniowych w stawach lub na cieku,
 • szczególnego korzystania z wód, w tym m. in. odprowadzania ścieków zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego do kanalizacji (np. MPWiK), użytkowania wody w stawach dla potrzeb związanych z hodowlą ryb, nawadniania gruntów pod uprawami,
 • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wód podziemnych,
 • rekultywacji wód podziemnych lub powierzchniowych,
 • wprowadzania do wód powierzchniowych substancji, które odpowiadają za hamowanie rozwoju glonów,
 • wykonania urządzeń wodnych,
 • regulacji wód, kształtowania nowych koryt naturalnych cieków, zabudowy górskich potoków,
 • zmiany ukształtowania terenu gruntów, które przylegają do wód i mają wpływ na warunki ich przepływu,
 • obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach i przepustów, które są prowadzone przez wody powierzchniowe (w granicach linii brzegu) lub wały przeciwpowodziowe.

Na tym jednak nie koniec. Uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego jest wymagane także wtedy, gdy inwestycja polega na prowadzeniu napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych przez śródlądowe drogi wodne lub wały przeciwpowodziowe.

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią – kiedy zgoda wodnoprawna jest wymagana?

Pozwolenie wodnoprawne jest niezbędne także w przypadku lokalizowania przedsięwzięć, które na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego mogą znacząco wpływać na środowisko. Zapis ten dotyczy także domów jednorodzinnych.

Uzyskanie pozwolenia jest wymagane również w przypadku gromadzenia na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią odchodów zwierzęcych środków chemicznych, ścieków oraz innych substancji i materiałów mogących zanieczyścić wodę. Pozwolenie jest konieczne, także jeśli na tych obszarach inwestor zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwienie (w tym składowanie) odpadów. W tej sytuacji konieczne jest uzyskanie jeszcze jednego dokumentu, tym razem od Wód Polskich. Chodzi o decyzję zwalniającą z zakazu podejmowania działalności tego typu.

Pozwolenie wodnoprawne – jakich urządzeń dotyczy?

O pozwolenie wodnoprawne należy ubiegać się także w przypadku:

 • urządzeń lub budowli piętrzących, regulacyjnych i przeciwpowodziowych, także kanałów i rowów,
 • sztucznych zbiorników, które są usytuowane na wodach płynących, lub obiektów związanych z tymi zbiornikami,
 • stawów, zwłaszcza stawów rybnych i przeznaczonych do rekreacji albo oczyszczania ścieków (z pewnymi wyłączeniami),
 • obiektów, które służą do ujmowania wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • obiektów energetyki wodnej,
 • wylotów urządzeń kanalizacyjnych, które służą do wprowadzania ścieków lub wody do wód, gruntu lub urządzeń wodnych,
 • stałych urządzeń, które są wykorzystywane do połowu, pozyskiwania albo chowu ryb lub innych organizmów wodnych (także w wodach powierzchniowych),
 • murów oporowych, pomostów, przystani, nabrzeży i bulwarów,
 • stałych urządzeń, które służą do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Jak więc widać, spektrum inwestycji i urządzeń objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest szerokie. Co więcej, niektóre z przedsięwzięć są zwolnione z pozwolenia, jednak wymagają zgłoszenia wodnoprawnego. Inne zaś nie potrzebują ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Nietrudno w tym wszystkim się pogubić.

Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy konsultingowej. Zatrudnieni w niej eksperci nie tylko podpowiedzą, jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty dołączyć do wniosku, ale również opracują wymagany operat wodnoprawny. Co ważne, pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia. Nie zwlekaj więc i skontaktuj się z firmą świadczącą usługi doradztwa z zakresu ochrony środowiska.

Źródło: EkoMeritum – konsulting w zakresie ochrony środowiska

Advertisement

Najnowsze

Biznes

Zastanawiasz się, jak znaleźć bieliznę, która łączy w sobie komfort, elegancję i przystępną cenę? Sekret tkwi w produktach prosto z Chin, które zdobywają coraz...

Biznes

Ostatnio świat obiegła wiadomość o firmie logistycznej, która zrewolucjonizowała swoje magazyny dzięki wprowadzeniu zaawansowanych technologii. To doskonały moment, aby przyjrzeć się, jak nowoczesne rozwiązania...

Dom i ogród

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i konieczności zmniejszenia zużycia energii, budownictwo niskoenergetyczne staje się nie tylko trendem, ale wręcz koniecznością. Pompy ciepła, jako jedno...

Life Style

W dobie cyfrowej rewolucji, treningi online stają się nie tylko modnym trendem, ale przede wszystkim wygodnym i elastycznym rozwiązaniem dla kobiet pragnących dbać o...

Life Style

Każdy pracownik służby zdrowia zna to uczucie, gdy po wielu godzinach dyżuru pragnie tylko jednego – komfortu i swobody ruchów. Wybór odpowiedniego stroju medycznego...

Dom i ogród

Często uważa się, że wanna jest jedynie praktycznym elementem wyposażenia łazienki, służącym wyłącznie do codziennych kąpieli. Nic bardziej mylnego! W rzeczywistości, odpowiednio dobrana i...

Zobacz również

Biznes

Współczesna służba zdrowia nie może istnieć bez urządzeń i instalacji gazów medycznych. Dzięki nim można wspomagać oddychanie, wykonywać działania prowadzące do sedacji, odsysać płyny ustrojowe,...

Dom i ogród

Inwentaryzację budynku przeprowadza się najczęściej w przypadku zakupu lub sprzedaży budynku oraz przy generalnym remoncie domu, np. podczas jego przebudowy, nadbudowy, instalowania nowych okien...

Technologie

Oferta barier ochronnych na polskim rynku jest szeroka. Inwestorzy dokonujący zakupu nie zawsze wiedzą, jaki produkt wybrać w określonej sytuacji, a także kiedy stosować...

Biznes

Dynamiczny rozwój polskich firm transportowych i spedycyjnych sprawił, że zdominowały one europejski rynek przewozowy. Gdzie rodzimi kierowcy jeżdżą najczęściej? Jakie są najpopularniejsze kierunki wykonywanych...