Krytyka filmowa

Każda dziedzina kulturalna jest taką sferą, w której należy ocenić jej efekty. Filmy również temu podlegają i są oceniane, jak i omawiane przez krytyków filmowych. Zrodziło się to oczywiście w momencie powstania i wraz z rozwojem całego przemysłu filmowego. Zasady zaczerpano od krytyków sztuki, którzy funkcjonowali już dużo wcześniej. Została w związku z tym wykształcona nowa funkcja, zawód krytyka filmowego. Jest to nierozerwalnie związane ze sfera kultury. Działania te polegają nie tylko na opisie poszczególnych gatunków, jak i rodzajów kręconych filmów. Są to zawsze historie opowiadające jakieś wydarzenia, czy też postaci. Podobnie jak w przypadku sztuki, i tu działa pewien określony przez zajmujących się tym krytyków, system oceniania. Kino można uznać za dosyć młody wynalazek, jednak przeżyło i nadal przeżywa niezwykle intensywny rozwój, można zatem rozróżnić już poszczególne kierunki wewnątrz tego. Ocena następuje w oparciu o pewne określone wartości, ale też kategorie estetyczne, podobnie jak w sztuce. Każdy film po wypuszczeniu go jest recenzowany przez krytyków i oceniany, co też mieści się w zakresie nowej nauki, określanej jako filmoznawstwo. Recenzje powinny być pisane obiektywnie, są jednak w dużej mierze wyrazem osobistych opinii i odczuć po obejrzanej projekcji filmowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!